בטיחות ברכב בטיחות בבית בטיחות בפנאי בטיחות בחגים בטיחות במוסדות חינוך מוצרים לילדים בטיחות בני נוער בעבודה הפרעות קשב וריכוז בטיחות בעונות השנה
תוכניות ופרויקטים פרסומי הארגון הכשרות והדרכות כלי עבודה לקידום בטיחות מארז פירסומי לבטיחות ילדים
רשויות מקומיות בתי חולים טיפות חלב בתי ספר
אודות בטרם על הבעיה מבנה העמותה מסמכי העמותה תו מידות לאפקטיביות
משרדי ממשלה גופים העוסקים בבטיחות ילדים
? מה תרצו לדעת
צרו קשר לגופים וארגונים לאנשי מקצוע להורים על הארגון דף הבית
 נוער   ילדים   פעוטות   תינוקות 

מערך לאומי לנתוני היפגעות ובטיחות ילדים (NAPIS)

מערך לאומי לנתוני היפגעות ובטיחות ילדים (NAPIS) הינו מערך לאומי לאיגום נתונים ומידע ממקורות שונים אודות היפגעות ילדים, והנגשתם לצורך קידום בטיחות ילדים.

ייעוד המערך:
"מיצוי הידע בנושא היפגעות ובטיחות* ילדים לצורך קידום בטיחות ילדים במדינת ישראל.
*נתוני בטיחות ילדים - כולל פגיעות, 'כמעט ונפגע', ליקויי בטיחות ועוד.

מטרות המערך:

 bul3_3 ניהולי - כלי בקרה לקובעי מדיניות, לניטור, קביעת יעדים ובקרה על השגתם:
  למידה על היקף בעיית ההיפגעות בישראל
  זיהוי מגמות, גורמי סיכון, אוכלוסיות בסיכון ותחומים בהן נחוצה התערבות ו/או למידה והעמקת ידע בתחומים אלו
  אספקת מידע שוטף לקובעי המדיניות לצורך קבלת החלטות

bul3_3

מחקרי - כלי לניתוח והבנת תופעות ומגמות בתחום היפגעות ובטיחות ילדים:
  הנגשת מידע רלבנטי לחוקרים ולבעלי עניין בתחום

bul3_3

יישומי - כלי לניהול שוטף עבור מסגרות וגורמים אחראיים לבטיחות ילדים ברמה הלאומית והמקומית:
  טיפול מהיר בגורמי סיכון
  תכנון ומיקוד של פעולות התערבות ומניעה
  ניטור והערכת יעילות ואפקטיביות של התערבויות
   

 

 

 

 

 

 

רציונאל:
נתונים הם בסיס ללמידה, להוכחת צורך ולביצוע שינויים חברתיים.
במדינת ישראל קיימים גורמים רבים אשר נגישים לתיעוד היפגעות ובטיחות ילדים וחלקם אף מתעדים בפועל נושאים אלו במסגרת עבודתם השוטפת, על פי שיטות ומטרות שונות הנובעות מצרכי הארגון המבצע.
למרות שנתונים אלו נאספים או ברי פוטנציאל איסוף ויש להם ערך רב למאמץ להורדת תופעת ההיפגעות, הם אינם נגישים, בין השאר כי עד כה לא נוצר הצורך בהנגשתם, וחלקם נאספים בשיטות שאינן מיטביות.

במסגרת המערך, ארגון 'בטרם' שם לו ליעד למפות ולמצות את הידע והנתונים הקיימים, אשר יכולים לשמש בתחום בטיחות הילדים ולעודד גופים, על פי תחום עיסוקם, לתעד נתוני היפגעות ילדים על פי שיטות וסטנדרטים מתאימים ולאפשר לעשות שימוש בנתונים אלו גם לקידום בטיחות ילדים ברמה הלאומית והמקומית.

לטובת המערך נבנית מערכת טכנולוגית מתקדמת ומפותחים כלים ושיטות אשר יאפשרו מידע עדכני ברמה הארצית, והמקומית.

 

 

  
באותו עניין
רישום היפגעות ילדים על פי מפתח תיעוד בסיסי MDS
מאגרי הליבה
דוחות מחקר
קישורים
משרדי ממשלה
גופים העוסקים בבטיחות ילדים
גופים וארגונים
רשויות מקומיות
בתי חולים
טיפות חלב
בתי ספר
לאנשי מקצוע
תוכניות ופרויקטים
פרסומי הארגון
הכשרות והדרכות
כלי עבודה לקידום בטיחות
מארז פירסומי לבטיחות ילדים
להורים
בטיחות ברכב
בטיחות בבית
בטיחות בפנאי
בטיחות בחגים
בטיחות במוסדות חינוך
מוצרים לילדים
בטיחות בני נוער בעבודה
הפרעות קשב וריכוז
בטיחות בעונות השנה
על הארגון
אודות בטרם
על הבעיה
מבנה העמותה
מסמכי העמותה
תו מידות לאפקטיביות
תפריט ראשי
חדשות בטרם
שירותי מידע
שאלות נפוצות
פרסומי הארגון
כנסים ואירועים
הכשרה והדרכה
תוכניות ופרויקטים
מתנדבים ותרומות
בניית אתרים