על הבעיה

/
תאונות ילדים בישראל

תאונות ילדים בישראל

ילדים אינם מבוגרים קטנים. הם מגיעים לעולם הזה כשהם רכים ותמימים.
גופם עדין ופגיע משל מבוגר, ומערכות פיזיולוגיות רבות מתפתחות במהלך השנים הראשונות לחייהם. הם לומדים את העולם, סקרנים וחסרי פחד.
כל אלו מעמידים אותם בסיכון גבוה לתאונות כמו נפילה מגובה, טביעה, חנק, הרעלה, כוויה, תאונות דרכים ועוד. הנתונים הם קשים. בישראל בכל 3 דקות בממוצע מגיע ילד לחדר מיון עקב היפגעות בתאונה.  סך הכול למעלה מ- 200,000 ילדים בשנה. כ-20,600 ילדים נפגעים קשה ונזקקים לאשפוז.

מדי שנה מאבדים את חייהם בממוצע 124 ילדים בתאונות שאת רובן ניתן היה למנוע. 
זהו מספר בלתי נתפס על הדעת.
במהלך 28 שנות פעילותו של ארגון בטרם, הצלחנו להביא לצמצום של כ-53% בתמותת ילדים בתאונות.
בשנים האחרונות מגמת הירידה נעצרה.
בשנת 2016 מדינת ישראל דורגה במקום ה-21 מבין מדינות ה- OECD בהיפגעות ילדים, ירידה של שישה מקומות ביחס לשנת 2000. 
את ההידרדרות ניתן לייחס גם לשיפור המצב במדינות אחרות, מה שמוכיח שאימוץ מדיניות תואמת יכול להביא לשינוי.
בשנת 2020 הציג ארגון בטרם יעד שאפתני לתוכניות עד לשנת 2030: להגיע לירידה ב-35% בתמותת ילדים בהיפגעות באמצעות יעדים קונקרטיים לצמצום תמותה בתאונות דרכים ובטביעות, המהווים את הגורמים המרכזיים לתמותה. בנוסף, ארגון בטרם מציג יעד ספציפי לצמצום התמותה בחברה הבדואית ב-50%, מכיוון שילד בדואי נמצא בסיכון הגבוה ביותר לתמותה בישראל ביחס לשאר קבוצות האוכלוסיה.