/
/
זכויות מתוקף חוק עבודת נוער

זכויות מתוקף חוק עבודת נוער

חוק עבודת נוער נועד להגן על בני הנוער וזכויותיהם מול המעסיקים, ולמנוע ניצול עובדים. החוק מחייב הן את המעסיקים והן את בני הנוער. אם יש חשד שהמעסיק פעל בניגוד לחוק, יש לדווח על כך לרשויות או לארגוני הסיוע שיפעלו לאכיפה ולהגנה על זכויות העובד.

אז מה אומר החוק?

תנאי העסקה:

 • קודם כל לימודים- חוק החינוך בישראל קובע כי כל ילד בישראל חייב להיות במסגרת לימודית עד גיל 18. לאור זאת, חוק עבודת נוער קובע הגבלות מיוחדות על העסקת בני נוער במהלך שנת הלימודים כדי שלא לפגוע בלימודים.
 • במהלך שנת הלימודים אסורה העסקת נער שטרם מלאו לו 16
 • בתקופה של חופשת לימודים החוק מתיר העסקת בני נוער מגיל 14 ואילך, בתנאי שמדובר בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאות הילד או להתפתחותו
 • אין להעסיק נער אלא אם נבדק על ידי רופא המשפחה וזה אישר את העסקתו.
 • שעות עבודה לילדים מתחת לגיל 16:
  • לא יותר מ-8 שעות ביום רגיל.
  • מקסימום 7 שעות ביום שלפני יום המנוחה השבועי וביום שלפני יום חג שבו אין הם עובדים.
  • לא יותר מ-40 שעות בשבוע.
 • שעות עבודה לבני נוער בגיל 18-16
  • לא יותר מ-9 שעות ביום במקומות שבהם מותר לעבוד יותר מ-8 שעת ביום, ולא יותר מ-8 שעות ביום במקומות העבודה האחרים.
  • לא יותר מ-7 שעות ביום שלפני יום המנוחה השבועי וביום שלפני יום חג שבו אין הם עובדים.
  • לא יותר מ-40 שעות בשבוע.
 • אין להעסיק נוער בשעות הלילה:
  • בין השעות 20:00 עד 8:00 לנוער שטרם מלאו לו 16 שנה או טרם סיים כיתה י’
  • בין בשעות 22:00 עד 6:00 לנוער שמלאו לו 16 שנה וסיים כיתה י’,
 • בתקופת חופשת לימודים ניתן להעסיק נער שמלאו לו 16 שנה עד שעה 24:00, בתנאי שהמעסיק ידאג להסעת הנער לביתו בסיום העבודה.
 • לאחר 6 שעות עבודה חובה לתת הפסקה של 45 דקות, מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. ההפסקה ככלל היא על חשבון העובד, אלא אם כן שהות העובד במקום העבודה בזמן ההפסקה נדרשה על ידי המעסיק.
 • חובה על מעסיק לערוך רישום מדויק של שעות העבודה. מומלץ כי בני הנוער יערכו רישום של הימים והשעות בהם הם עובדים, בנפרד, אצלם.

תנאי שכר

 • כל עובד זכאי לשכר בסיסי שאינו נמוך משכר המינימום הקבוע בחוק והמתעדכן מעת לעת. ​על המעסיק לתת לעובד תלוש שכר ולפרט בו את כל רכיבי השכר ששולם לעובד, וכן ניכויים שנוכו מהשכר.
 • הוראות מיוחדות בנושא ניכויים מהשכר לגבי בני נוער עובדים:
  • איסור ניכוי בשל היעדרות בשעות לימוד – אין לנכות משכרו של נער שנעדר מהעבודה לצורך לימודים בשיעורי ערב, במוסד להשתלמות נוער עובד שאושר על ידי שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. בנסיבות בהן הודיע המוסד למעסיק בכתב שהנער לא ביקר בשיעור מסוים, ניתן לנכות מהשכר את השכר בעד שעות ההיעדרות לצורך אותו שיעור ערב.
  • דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות – מי שטרם מלאו לו 18 שנים פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. יחד עם זאת, המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי עבור בני נוער המועסקים על ידו, אף אם טרם מלאו להם 18 שנים. מידע נוסף בנושא זה באתר המוסד לביטוח לאומי.
  • מס הכנסה – גם בני נוער עובדים חייבים בתשלום מס הכנסה משכרם. יחד עם זאת, בני נוער, עד גיל 18, זכאים לזיכוי ממס (נקודת זיכוי), בשל גילם. מידע נוסף בנושא זה, באתר רשות המסים.
  • הפרשות לפנסיה – החובה לבטח כל עובד בביטוח פנסיוני, לא חלה לגבי בני נוער עובדים, אלא  רק לגבי עובד שמלאו לו 21 ועל עובדת שמלאו לה 20. לפירוט נוסף בנושא פנסיה חובה, לחצו כאן.

 

 • בנוסף למשכורת, ישולמו הוצאות הנסיעה מהמגורים אל מקום העבודה ובחזרה. לפי הסכם קיבוצי מעסיק מחויב לשלם רק את הסכום המינימלי הדרוש לבני הנוער בכדי להגיע לעבודה. על המעסיק להקפיד ולוודא כי לבני הנוער יש אמצעים לחזור לביתם.
 • לא קיים דבר שנקרא “תקופת התלמדות” או “תקופת ניסיון”- כל תקופת העסקתו של הנער, מחייבת תשלום שכר בעד העבודה, לרבות תקופת “התלמדות” או תקופת “ניסיון”. יש לשלם שכר עבור כל שעת עבודה החל מן השעה הראשונה.
 • תשלום עבור ימי הכנה וישיבות עבודה על כל שעה של “יום הכנה” או “השתלמות” או “ישיבת עבודה” צריך לשלם, לרבות השתלמויות לקראת קייטנות.
 • קנסות ועונשים – אין להטיל על בני הנוער העובדים קנסות או עונשים, כל ניכוי מהשכר, בגין “קנסות” “נזקים” וכיוצא באלה אסור, כל עוד לא הותר על פי החוק.

דרישות מנהליות

 • על המעסיק למסור לכל עובד ועובדת המיועדים לעבוד למשך 30 ימים לפחות, טופס המבהיר את מסגרת העבודה ואת הזכויות והחובות של העובד. מסירת הטופס תעשה תוך 7 ימים מיום תחילת העבודה.
 • המעסיק נדרש להחזיק במקום העבודה צילום תעודת זהות של בני הנוער או של הוריהם בצירוף אישור רפואי מרופא כללי, המהווה תנאי להעסקה.
 • כל עבודה מחויבת להיות במסגרת מוסדרת, כולל תלוש ותשלום ביטוח לאומי. בכל מקרה אחר העובד אינו מבוטח במקרה של פגיעה.

הדרכה מתאימה כולל החומרים, הציוד ותהליך העבודה הם תנאי בסיסי לתחילת העבודה.

איסורים בהעסקת בני נוער

 • אסור להעסיק בני נוער מתחת לגיל 18בסוגי עבודה ובתהליכי ייצור עלולים לסכן את ההתפתחות הגופנית, הנפשית, או החינוכית בשל טיב העיסוק, מיקומו, או מכל סיבה אחרת. לדוגמה אתרי בנייה, עיבוד של חומרי נפץ, עבודה במקום שהאוויר בו דחוס, עבודה בחומרים ממיסים אורגניים או חומרי הדברה. לפירוט סוגי העבודות ותהליכי הייצור שאסור להעסיק בהם ילדים ובני נוער לחצו כאן.
 • בהרמת משקל כבד קיימת הגבלה למשקל שבני נוער יכולים לשאת ולפרק הזמן: בנים יכולים להרים משקל של עד 12.5 קילו ובנות של 8 קילו, וכל זאת לכל היותר במשך שעתיים.
 • לבני נוער מתחת לגיל 18 אסור לעבוד בגובה של מעל 2 מטר.

לטיפול  בהפרת זכויות

איזו עבודה הכי מתאימה לי?

בית איזו עבודה הכי מתאימה לי? המדריך למתלבט שתפו בפייסבוק שתפו בוואטסאפ רוצים להתחיל לעבוד? מצוין. חשוב לדעת שלא כל עבודה מתאימה לכל אחד. כדי

קרא עוד »

איך להיערך לראיון עבודה?

בית איך להיערך לראיון עבודה? שתפו בפייסבוק שתפו בוואטסאפ מזל טוב! עברתם את המשוכה הראשונה והוזמנתם לראיון עבודה. איך מתכוננים ומה מצפים מכם? הראיון נועד

קרא עוד »

המדריך למציאת עבודה

בית המדריך למציאת עבודה שתפו בפייסבוק שתפו בוואטסאפ חיפוש עבודה הוא אתגר לא פשוט, במיוחד כשמדובר במשרה המותאמת לאורח החיים וליכולות של בני הנוער. לפעמים

קרא עוד »

קראו עוד על בטיחות בני נוער בעבודה