חזון וערכים

החזון שלנו: עולם בטוח לילדים

אנו פועלים בהובלת תרבות של בטיחות ילדים בהיותנו ארגון חברתי ופלורליסטי המקדש את ערך החיים.

ערכי הליבה של לארגון בטרם:

מובילות - לעצב ולפרוץ את הדרך בעולם בטיחות הילדים

תעוזה - האומץ לבחון וליישם דרכים חדשות וקיימות באופן מתמיד, בעולם משתנה​

למידה - הרחבה תמידית של מקורות המידע, הידע והפרקטיקה, והמרתם לעשייה אפקטיבית, ולצרכים מגוונים

גמישות - היכולת לבחון תנאי מציאות משתנים ולהתאים את פעילות הארגון לצרכים​ הנדרשים ​

החזון שלנו

ערכי הליבה:

מובילות – להוביל ולעצב את הדרך, תוך הרחבת מעגל העושים והמובילים לקידום החזון.

תעוזה   – האומץ לפרוץ דרכים חדשות ולבחון דרכים ישנות באופן מתמיד.

למידה   – ליצור חיבור אינטגרטיבי של המציאות ועולמות הידע, כדי לעבד באופן רלוונטי, ולהתמיר אותם לעשייה ולצמיחה.

החזון שלנו