חזון וערכים

החזון שלנו: עולם בטוח לילדים

אנו פועלים בהובלת תרבות של בטיחות ילדים בהיותנו ארגון חברתי ופלורליסטי המקדש את ערך החיים.

ערכי הליבה:

מובילות – להוביל ולעצב את הדרך, תוך הרחבת מעגל העושים והמובילים לקידום החזון.

 

תעוזה   – האומץ לפרוץ דרכים חדשות ולבחון דרכים ישנות באופן מתמיד.

 

למידה   – ליצור חיבור אינטגרטיבי של המציאות ועולמות הידע, כדי לעבד באופן

              רלוונטי, ולהתמיר אותם לעשייה ולצמיחה.

החזון שלנו

ערכי הליבה:

מובילות – להוביל ולעצב את הדרך, תוך הרחבת מעגל העושים והמובילים לקידום החזון.

תעוזה   – האומץ לפרוץ דרכים חדשות ולבחון דרכים ישנות באופן מתמיד.

למידה   – ליצור חיבור אינטגרטיבי של המציאות ועולמות הידע, כדי לעבד באופן רלוונטי, ולהתמיר אותם לעשייה ולצמיחה.

החזון שלנו