אנשי קשר

אנשי קשר

/
/
אנשי קשר נוספים

אנשי קשר

משרדי הארגון

אביה זכאין

רכזת תקשורת וממשל

לילך בנימיני

מנהלת מרכז ההדרכה

גליה שפריר-ציונוב

מנהלת מרחב צפון

אורלי לביד-ברזל

מנהלת מרחב מרכז

שחר חברון

מנהלת מרחב דרום

ד"ר אביעד אגם

מנהל מחלקת מחקר