אנשי רפואה מסבירים בטיחות

בטיחות לקראת חג הפסח

בפורים כולם אומרים לא לנפצים

סכנת כוויה משתייה חמה

סכנת חנק מפיצוחים