בטיחות ברכב בטיחות בבית בטיחות בפנאי בטיחות בחגים בטיחות במוסדות חינוך מוצרים לילדים בטיחות בני נוער בעבודה הפרעות קשב וריכוז בטיחות בעונות השנה
תוכניות ופרויקטים פרסומי הארגון הכשרות והדרכות כלי עבודה לקידום בטיחות חדר מורים מארז פירסומי 2017
רשויות מקומיות בתי חולים טיפות חלב בתי ספר
אודות בטרם על הבעיה מבנה העמותה מסמכים וטפסים תו מידות לאפקטיביות
משרדי ממשלה גופים העוסקים בבטיחות ילדים דרושים לבטרם
? מה תרצו לדעת
צרו קשר לגופים וארגונים לאנשי מקצוע להורים על הארגון דף הבית
 נוער   ילדים   פעוטות   תינוקות 

מחקר לזיהוי תפיסות והתנהגויות במגזר החרדי בנושא בטיחות בדרכים

הורים מהמגזר החרדי מודעים לצו ההלכה שאומר "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" כמתייחס גם לצורך לשמור על הבטיחות בדרכים אך לא תמיד ניתן לקיים את החוקים או הכללים כלשונם.
בעקבות ממצאי המחקר שבדק תפיסות והרגלי התנהגות בנושא, גובשו ב'בטרם' מסרים להטמעה בקרב כלל הקהלים במגזר החרדי

נתוני ההיפגעות של ילדים בדרכים מצביעים על מגמה בולטת של היפגעותם כהולכי רגל בערים בהן רוב האוכלוסייה חרדית. סקר תצפיות לאומי הצביע על התנהגות מסוכנת בקרב הולכי רגל חרדים כגון חציית כבישים של ילדים ללא ליווי של מבוגר, המתנה על הכביש ולא על המדרכה לקראת חצייה וחצייה ללא בדיקה של מכוניות בקרבת הצומת. ממצאי סקר תצפיות המצביעים על שימוש נמוך במושבי בטיחות בתוך העיר בני ברק נמצאים בהתאמה לדיווח הורים בקהילה החרדית על כך שלעיתים יש לוותר לילד על ישיבה במושב בטיחות. מחקרים מצביעים על מורכבות נושא בטיחות בדרכים בקרב האוכלוסייה החרדית. קיימת אמביוולנטיות מסוימת בהקשר של ציות לחוקים הנובע מחוסר ידע לצד קושי בהקפדה על הכללים במסגרת אורח החיים בקהילה. לעיתים הנורמות החברתיות בקהילה החרדית אינן עולות בקנה אחת עם הציות לחוקי התעבורה, כך לדוגמא מאוד מקובל להסיע מספר נוסעים מעל המותר. חינוך לזהירות בדרכים, השגחה על ילדים בתוך ובסביבת הרכב ושיעור גבוה של שימוש במושבי בטיחות וחגורות בטיחות מצמצמים משמעותית את הסבירות להיפגע בתאונות דרכים.העברת מידע ומסרים שמטרתם להוביל לשינוי התנהגות בקרב אוכלוסיה זו צריכים להיות מותאמים למאפייני החברה ממספר רב של היבטים, כגון: מאפייני היפגעות, המנופים לשינוי התנהגות, שפה, ויזואליות ודרכי הפצת המידע. לא ניתן לבצע רק "תרגום" של חומרים שמשתמשים בהם לציבור הרחב. במטרה לבסס פעילות התערבות באוכלוסייה החרדית ולפתח מסרים יעילים ומותאמים לחברה החרדית, שישפרו את בטיחות הילדים בדרכים, קיימו ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מחקר איכותני, שבדק עמדות של הורים בחברה החרדית לגבי גורמים מסייעים וגורמים המקשים על אימוץ התנהגות בטיחותית עבור ילדים בדרכים, ובמיוחד כהולכי רגל, השגחה על ילדים בתוך הרכב ובסביבתו והשימוש במושבי בטיחות. עוד בדק המחקר עמדות הורים לבחינת המסרים שפותחו על בסיס דיונים בקבוצות מיקוד והשיטות להפצתם בקרב הורים בחברה החרדית, ועל בסיס שאלונים. מהממצאים עולה, כי בטיחות ילדים בדרכים הינו נושא חשוב ומעורר דאגה בקרב הורים בחברה החרדית. ההורים הצביעו על גורמים מקשים וגורמים מסייעים לשמירה על כללי בטיחות ילדים בדרכים במסגרת דיונים בקבוצות מיקוד ובמסגרת סקר שנערך במפגשים.  הגורמים לקושי ביישום כללי הבטיחות בדרכים: נהיגה מסוכנת ועומס בכיבישים, צוינו על ידי ההורים כגורם המקשה על יישום כללי הבטיחות. גורמים נוספים: מבוגרים המהווים דוגמא שלילית, תשתיות לקויות כגורמות להליכה וחצייה לא בטוחה, היעדר משמרות זה"ב בקרבת בתי הספר,  חוסר מודעות לנושא,  ילדים הולכים לבד. הגורמים המסייעים ליישום כללי הבטיחות בדרכים:שיטת ה"מעבירים" אשר מקובלת בחברה החרדית,  חינוך לבטיחות בדרכים בבתי הספר, 20.4%), ליווי על ידי אחים גדולים (12.4%), פרסום וכתבות בתקשורת (12.4%), משמרות זה"ב. שימוש בחגורות בטיחות: מרבית המשתתפים נוהגים לחגור את הילדים בנסיעות מחוץ לעיר, אך בתוך העיר יש מוטיבציה נמוכה יותר. ההנחה היא שבתוך העיר יש סיכון נמוך יותר להיפגע בתאונת דרכים כיוון שהנסיעה יותר איטית. כמו כן, התפיסה הרווחת היא שלחגור ילד זה מסורבל, ולכן "עד שחוגרים כבר הגענו, אז מה הטעם?" עוד עולה, כי מקפידים לחגור כאשר עולה חשש שהמשטרה באזור, אך נוטים לראות בחגורה מטרד; חלק נוהגים לחגור שני ילדים בחגורה אחת כאשר יש ארבעה ילדים מאחור ומאמינים כי זה בטיחותי בצורה דומה לילד החגור לבד.שימוש במושבי בטיחות: המודעות לצורך להושיב את הפעוט במושב בטיחות היא גבוהה יחסית. בקרב מי שאינם מקפידים, החסם העיקרי בשימוש במושב בטיחות הוא היעדר הנוחות והצפיפות שנובעת ממספר הילדים הגדול, ואז ההעדפה היא שהתינוק יישב על ידי ברכי האם. ההורים אף ציינו גורמים אשר מסייעים לשימוש במושבי בטיחות, הבולטים מביניהם הינם בטיחות,  חשש מקנס וקיום חוק המחייב שימוש במושבי בטיחות. בטיחות ילדים בסביבת הרכב: משחקים בחניית רכבים הם חלק מהנורמה, ונתפשים כברירת מחדל הנובעת מהיעדר שטחים ירוקים או ריבוי ילדים שמצריך את קרבת ההורים ונגישותם.הורדת ילדים מהרכב: מרבית המשתתפים מעידים כי הם מקפידים על ירידה מהרכב לצד של המדרכה, עם זאת, המשתתפים מביעים דאגה רבה בנוגע לחוסר אחריות של נהגים ומלווים בהסעות שאינם מקפידים לשמור על בטיחות הילדים בעת ירידה מהרכב, ומביעים צורך בהנחיות למלווים. כל המשתתפים מעידים כי הם מקפידים לוודא כי כל הילדים ירדו מהאוטו.השארת ילדים ברכב: מרבית המשתתפים מעידים כי אינם נוהגים להשאיר ילדים לבד ברכב מתחת לגיל 8; עם זאת, יש מי שנוהגים להשאיר ילדים קטנים לבד ברכב במידה ונרדמו, כאשר ההורים מעלים את הילדים הישנים הביתה אחד אחד.משתדלים, אך לא מקפידים מספיקבכל הקשור לציווי "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" בהקשר של בטיחות ילדים בדרכים, ניתן ללמוד על חשיבות ההשתדלות לצד הצורך לסמוך על כח עליון, מכיוון שלטענתם יש קושי רב לשמור על החוקים. נמצאה שונות במידת ההקפדה על כללי הבטיחות הנעה על ציר מהמקפידים מאד ועד המקפידים פחות. הורים צעירים יותר, עם 2 או 3 ילדים, העידו על כך שהם נוטים להקפיד יותר על כללי הבטיחות, וגם מודעים יותר להשלכות של אי יישומם.המחקר כלל שני סבבים של קבוצות מיקוד של הורים לילדים מתחת לגיל 9 שנים מהחברה החרדית נשים וגברים (בנפרד), הנוסעים תדיר עם ילדיהם ברכב פרטי ומייצגים את שלוש הזרמים המרכזיים בחברה החרדית. המחקר כלל שלושה שלבים: זיהוי מאפיינים ועמדות קהל היעד, פיתוח מסרים והערכת המסרים. השלב הראשון, שהתקיים במהלך החודשים מאי-יוני 2011, כלל דיונים בשש קבוצות מיקוד, שכללו 53 משתתפים, בנושאי בטיחות בדרכים שהוזכרו לעיל: הליכה ברגל, מושבי בטיחות וחגירה, התנהגות בסביבת הרכב, השארת ילדים ברכב. הממצאים של קבוצות המיקוד שימשו כבסיס לפיתוח מסרים והתערבויות פוטנציאליים לקידום בטיחות ילדים בתוך ובסביבת הרכב עבור האוכלוסייה החרדית. באוקטובר 2011, התקיים דיון בארבע קבוצות מיקוד עם 38 משתתפים להערכה ותיקוף של המסרים שפותחו וכן לזיהוי אמצעי תקשורת ופרסום וסוכני שינוי מתאימים להעברת המסרים. ניצנים של נורמות חברתיות המדגישות את מקום הבטיחות באורח החייםהממצאים מצביעים, כי באשר למסרים, סבורים בבורים שיש לאמץ מסרים ממוקדים, אמירות ותמונות בעלות עוצמה שיוכלו למשוך תשומת לב כדי לזעזע ולהוציא את האדישים משלוותם.החוקרים מדגישים, כי ניתן להצביע על ניצנים של התפתחות נורמות חברתיות המדגישות את מקום הבטיחות באורח החיים בחברה החרדית, כגון: ההעדפה למסר המדגיש את חשיבות הדוגמא האישית של ההורים והמבוגרים בקהילה בנושא בטיחות בדרכים. כמו-כן, ההורים הדגישו שיש עניין רב בסיפורים אישיים מתוך הקהילה.במסגרת ההערכה שנעשתה למסרים, ניתן להצביע בבירור על מספר מסרים מועדפים אשר יכולים לשמש כבסיס טוב לקמפיין בחברה החרדית. חשיפה למסרים באמצעות העיתונות הכתובהמבין הערוצים להעברת מסרים עלה השימוש בעיתונות הכתובה כערוץ מרכזי. סוכני שינוי, כגון: העירייה, מוסדות חינוך, משטרה וגופים הצלה נמצאו כמתאימים להעברת מסרים. יחד עם זאת, ניתן ללמוד על החשיבות בהעברת מידע ישירות להורים אשר רואים את עצמם כחשובים ביותר ומרכזיים בקבלת החלטות על בטיחות ילדים.ממצאי המחקר מצביעים על הצורך בתוכנית מפורטת וארוכת טווח להעברת מידע ומסרים בקרב החברה החרדית בנושא בטיחות ילדים בדרכים.         קראו עוד מחקר - זיהוי מידע להעלאת בטיחות ילדים בדרכים בקרב האוכלוסיה החרדית בישראל 
קישורים
משרדי ממשלה
גופים העוסקים בבטיחות ילדים
דרושים לבטרם
גופים וארגונים
רשויות מקומיות
בתי חולים
טיפות חלב
בתי ספר
לאנשי מקצוע
תוכניות ופרויקטים
פרסומי הארגון
הכשרות והדרכות
כלי עבודה לקידום בטיחות
חדר מורים
מארז פירסומי 2017
להורים
בטיחות ברכב
בטיחות בבית
בטיחות בפנאי
בטיחות בחגים
בטיחות במוסדות חינוך
מוצרים לילדים
בטיחות בני נוער בעבודה
הפרעות קשב וריכוז
בטיחות בעונות השנה
על הארגון
אודות בטרם
על הבעיה
מבנה העמותה
מסמכים וטפסים
תו מידות לאפקטיביות
תפריט ראשי
חדשות בטרם
שירותי מידע
שאלות נפוצות
פרסומי הארגון
כנסים ואירועים
הכשרה והדרכה
תוכניות ופרויקטים
מתנדבים ותרומות
בניית אתרים