בטיחות ברכב בטיחות בבית בטיחות בפנאי בטיחות בחגים בטיחות במוסדות חינוך מוצרים לילדים בטיחות בני נוער בעבודה הפרעות קשב וריכוז בטיחות בעונות השנה
תוכניות ופרויקטים פרסומי הארגון הכשרות והדרכות כלי עבודה לקידום בטיחות חדר מורים מארז פירסומי 2017
רשויות מקומיות בתי חולים טיפות חלב בתי ספר
אודות בטרם על הבעיה מבנה העמותה מסמכים וטפסים תו מידות לאפקטיביות
משרדי ממשלה גופים העוסקים בבטיחות ילדים דרושים לבטרם
? מה תרצו לדעת
צרו קשר לגופים וארגונים לאנשי מקצוע להורים על הארגון דף הבית
 נוער   ילדים   פעוטות   תינוקות 

דוח 'בטרם' לאומה 2010 - היפגעות ילדים בישראל (מאי 2011)

היפגעות ילדים בישראל - דוח בטרם לאומה 2010

bul5_3 היפגעות ילדים בישראל - דוח בטרם לאומה 2010 (מאי 2011)

bul5_3 לתקציר הדו"ח

* כ- 81% ממקרי התמותה הם תוצאה של היפגעות לא מכוונת. **יותר מ 93% מהאשפוזים הם תוצאה של היפגעות לא מכוונת. ***כ- 69% מהפניות למלר"ד הם תוצאה של היפגעות לא מכוונת, ובכ- 29% מהפניות הכוונה לא הייתה ידועה וכ-2% מהפניות הן תוצאה של היפגעות מכוונת.
מקורות: תמותה - קובץ פטירות של הלמ"ס (ממוצע, שנים 2008-2006). אשפוז- מאגר מידע מרכזי אשפוזים, משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב, תחום מידע (ממוצע, שנים 2008-2006). פניות למיון- מאגר מידע ביקורים במיון, משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב, תחום מידע (ממוצע, שנים 2008-2006). טיפול רפואי בקהילה- הערכה על פי סקר דיווח עצמי של היפגעות בני נוער. הראל, יוסי 2009 (טרם פורסם) נוער בישראל: בריאות, רווחה נפשית וחברתית ודפוסי התנהגויות סיכון (נתוני שנת 2006). אוכלוסיית ילדים בישראל- לשכה מרכזית לסטטיסטיקה. שנתון סטטיסטי לישראל, מס' 60-58, (ממוצע, שנים 2008-2006).

 
עיקרי ממצאי הדו"ח

bul3_3 נמשכת מגמת הירידה בתמותת ילדים מהיפגעות, ולמרות זאת עדיין מתים כל שנה בישראל 144 ילדים עקב היפגעות.
bul3_3 בעשור האחרון נרשמה ירידה בתמותה מהיפגעות מממוצע שנתי של 216 ילדים בשנים 1997-1995 לממוצע של 144 ילדים הרוגים בשנים 2008-2006.
bul3_3 בהשוואה למדינות ה - OECD ישראל ממוקמת במקום ה- 15 מתוך 34 מדינות בבחינת שיעור תמותת הילדים כתוצאה מהיפגעות.
bul3_3 אחד מכל 12 ילדים בישראל פונה למלר"ד בגין היפגעות.
bul3_3 כ -40% מתוך כלל הפניות למלר"ד וכשליש מתמותת הילדים בגיל 17-1 מיוחס להיפגעות, ולא במחלות.
bul3_3 כ - 45% מהילדים שאושפזו עקב היפגעות נפגעו בבית.
bul3_3 בקרב בני הנוער היקף התמותה מהיפגעות מעורר דאגה - יותר ממחצית מתמותת בני הנוער מקורם בהיפגעות ולא במחלות.
bul3_3 שיעור התמותה בקרב בני הנוער גבוה פי 2.25 מהשיעור המקביל בכלל אוכלוסיית הילדים.
bul3_3 בנים נפגעים יותר מבנות: שיעור התמותה מהיפגעות לא מכוונת בקרב בנים עומד על 6.7 מקרים ל - 100,000 לעומת 2.8 מקרים ל - 100,000 בקרב בנות.
bul3_3 ילדים ערבים נפגעים יותר מילדים יהודים: שיעור התמותה מהיפגעות לא מכוונת בקרב ילדים ערבים גבוה פי 3.3 מהשיעור המקביל בקרב ילדים יהודים.
bul3_3 שיעור התמותה של ילדים שמתגוררים ביישובים המאופיינים ברמה חברתית-כלכלית נמוכה, גבוה משיעור התמותה של ילדים שמתגוררים ביישובים שהרמה החברתית-כלכלית בהם גבוהה.
   

תכנון ויישום תוכנית לאומית לבטיחות ילדים, הקמת מערך לאומי לאיסוף נתוני היפגעות ובטיחות ילדים, פעילות ברמה המקומית, מיפוי מצב היפגעות הילדים ביישוב, תכנון ארוך טווח לשיפור הבטיחות וביצוע פעולות מניעה ממוקדות - כל אלה יסייעו לצמצם את מגפת היפגעות הילדים בישראל.

 

 

 

קישורים
משרדי ממשלה
גופים העוסקים בבטיחות ילדים
דרושים לבטרם
גופים וארגונים
רשויות מקומיות
בתי חולים
טיפות חלב
בתי ספר
לאנשי מקצוע
תוכניות ופרויקטים
פרסומי הארגון
הכשרות והדרכות
כלי עבודה לקידום בטיחות
חדר מורים
מארז פירסומי 2017
להורים
בטיחות ברכב
בטיחות בבית
בטיחות בפנאי
בטיחות בחגים
בטיחות במוסדות חינוך
מוצרים לילדים
בטיחות בני נוער בעבודה
הפרעות קשב וריכוז
בטיחות בעונות השנה
על הארגון
אודות בטרם
על הבעיה
מבנה העמותה
מסמכים וטפסים
תו מידות לאפקטיביות
תפריט ראשי
חדשות בטרם
שירותי מידע
שאלות נפוצות
פרסומי הארגון
כנסים ואירועים
הכשרה והדרכה
תוכניות ופרויקטים
מתנדבים ותרומות
בניית אתרים