בטיחות ברכב בטיחות בבית בטיחות בפנאי בטיחות בחגים בטיחות במוסדות חינוך מוצרים לילדים בטיחות בני נוער בעבודה הפרעות קשב וריכוז בטיחות בעונות השנה
תוכניות ופרויקטים פרסומי הארגון הכשרות והדרכות כלי עבודה לקידום בטיחות חדר מורים מארז פירסומי 2017
רשויות מקומיות בתי חולים טיפות חלב בתי ספר
אודות בטרם על הבעיה מבנה העמותה מסמכים וטפסים תו מידות לאפקטיביות
משרדי ממשלה גופים העוסקים בבטיחות ילדים דרושים לבטרם
? מה תרצו לדעת
צרו קשר לגופים וארגונים לאנשי מקצוע להורים על הארגון דף הבית
 נוער   ילדים   פעוטות   תינוקות 

אחוז הילדים בחברה החרדית הנפגעים בתאונות דרכים הוא פי 1.5 בהשוואה לילדים מהחברה היהודית בכלל

 ממחקר שערך ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים, בתמיכת קרן המחקרים שליד איגוד חברות הביטוח עולה, כי אחוז הילדים בחברה החרדית הנפגעים בתאונות דרכים כהולכי רגל ורוכבי אופניים גדול פי 1.5 לעומת ילדים בחברה היהודית בכלל.

בקבוצת הגיל בסיכון 9-5, אחוז הנפגעים בחברה החרדית גדול פי שניים מאשר בחברה היהודית הכללית, אחד מכל 13 נפגעים בתאונות דרכים בחברה החרדית הוא בקבוצת גיל.

 בהשוואה בין אשפוז ילדים עקב תאונות דרכים כהולכי רגל ורוכבי אופניים בישובים חרדיים ובישובים יהודיים שאינם חרדיים, תוך התחשבות בגודל ומאפייני האוכלוסייה השונים בישובים אלו, עולה כי בישובים חרדיים נפגעים ילדים מתאונות דרכים יותר מאשר בישובים שאינם חרדיים (59.0 ו-55.9 אשפוזים ל-100,000, בהתאמה).

 

לראשונה נערך מחקר אשר כלל ניתוח ועיבוד נתוני היפגעות ממאגרי מידע שונים יחד עם בחינה מעמיקה של התנהגויות סיכון בקרב ילדים בחברה החרדית. המחקר התבסס על שתי שיטות מחקר מרכזיות לבחינת היפגעות ילדים בתאונות דרכים כרוכבי אופניים וכהולכי רגל בחברה החרדית:

 1. ניתוח נתוני היפגעות, שהתבסס על מגוון מאגרי מידע (מאגר תאונות דרכים של  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), נתוני אשפוז ממאגר רישום הטראומה הלאומי, ומאגר NAPIS של ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים), החל מרמת התמותה, דרך האשפוז ועד לפנייה למרכזים לרפואה דחופה.

 2. ביצוע סקרי תצפיות בריכוזי אוכלוסיות חרדיות במטרה לאתר התנהגויות סיכון של  ילדים בדרכים. עוד עולה מהמחקר, כי כשמדובר בילדים הולכי רגל, 50% בקרב נפגעים כהולכי הרגל בחברה החרדית היו ילדים בקבוצת הגיל 9-5 בהשוואה ל - 34% ילדים נפגעים כהולכי רגל בקבוצת גיל זו בחברה היהודית הכללית.

לעומת זאת, אחוז הנפגעים כהולכי רגל בקבוצת הגיל 14-10 ו - 17-15 מתוך כלל הנפגעים כהולכי רגל גדול יותר בחברה היהודית הכללית (32% לעומת 24% ו - 18.7% לעומת 9.2% בהתאמה).

גם בקרב נפגעים כרוכבי האופנים, קבוצת הילדים בגיל 9-5 מהווה קבוצה בסיכון באוכלוסייה החרדית (34.5% ילדים חרדים שנפגעו מכלל רוכבי האופנים לעומת 23.5% ילדים מהחברה היהודית הכללית).

מנתוני אשפוז עולה כי אחוז המאושפזים בגילאי 4-0 ו-9-5 עקב תאונות דרכים כהולכי רגל וכרוכבי אופניים מתוך כלל הילדים המאושפזים עקב סיבות אלו גדול יותר בישובים חרדיים (22.9% ו-46.9% בהתאמה) לעומת ישובים יהודיים שאינם חרדיים
(12.3% ו-39.9% בהתאמה).

בנוסף נמצא כי אחוז הנפגעים באופן קשה גדול כמעט פי שניים בישובים חרדיים (9.5%) מאשר בישובים שאינם חרדיים (4.9%).

סקרי התצפיות התקיימו במרכזי אוכלוסייה חרדית ברחבי הארץ בספטמבר 2011 וכללו 789 ילדים הולכי רגל, 1,043 ילדים רוכבי אופניים, ו- 2,438 ילדי בדרכם לבית הספר.

מהם עולה כי מתוך כלל הילדים שנצפו, כשני שליש חצו כביש באופן לא בטוח או ללא ליווי מתאים (63%).

בקרב גילאי 9-6 השיעורים היו גבוהים באופן מובהק בהשוואה לשאר הגילאים ועמדו על 77% ילדים שחצו באופן לא בטוח או ללא ליווי מתאים.

כ- 22% מהילדים שחצו את הכביש בגילאי 5-3 נצפו ללא ליווי מתאים.

כשליש מהנצפים (32%) חצו הרחק מהצומת, במרחק של 2 עד 30 מטרים ממעבר החצייה. כשלושה רבעים מהילדים החוצים הרחק מצומת הינם ילדים קטנים ופעוטות בגילאי 9-3 (26% בגילאי 5-3 ו 50% בגילאי 9-6).

באשר לרכיבה על אופניים עולה כי הרוב המוחלט מהילדים לא חבש קסדה (94%). בקרב גילאי 17-15 לא נמצא ולו רוכב אופניים אחד חובש קסדה.

שיעור זה גבוה מאוד יחסית לנתון הארצי.ביותר ממחצית מהתצפיות רכבו הילדים לבדם, ללא ליווי של מבוגר או של ילדים אחרים. רק 32% מקרב הפעוטות והילדים הקטנים בגילאי 5-3 ו-11% מבין גילאי 9-6 נראו רוכבים בליווי מבוגר. רבע מהילדים נצפו רוכבים בכביש כאשר רק כ-9% מהם נצפו כשהם רוכבים בליווי מבוגר. 22% נצפו כשהם רוכבים בכביש לבד או בקבוצת ילדים, 19% נצפו רוכבים בכביש כשהם מרכיבים ילד על ילד.

בבחינת התנהגויות הסיכון של ילדים בהגעה לבית ספר ברשויות חרדיות עולה כי ביותר משליש מהמקרים (35%) הילד הגיע לבית הספר באופן לא בטוח. הגעה ברגל: כ- 90% מהילדים שנצפו ברשויות החרדיות מגיעים לבית הספר ברגל.

מתוך הילדים שהיו צריכים לחצות כביש בהגיעם לבית הספר, 30% עשו זאת באופן לא בטוח.

הגעה באופניים: 5% מהילדים שנצפו ברשויות החרדיות מגיעים לבית הספר באופניים. מתוכם, הרוב המוחלט אינו חובש קסדה
(98%), כאשר מעל גיל 9 לא נמצאו כלל רוכבים חובשי קסדה.

הגעה ברכב: 5% מהילדים שנצפו ברשויות החרדיות מגיעים לבית הספר ברכב פרטי או הסעה. ב-39% מהמקרים נצפתה התנהגות לא בטוחה (של ילדים או נהגים), ובעיקר חנייה באופן לא בטוח (חנייה באדום לבן, עצירה במפרץ אוטובוסים, חנייה כפולה).

בנוסף, במיפוי בטיחות התשתיות סביב בית הספר זוהו ליקויים וסיכונים רבים כולל מחסור במשמרות זה"ב, עומסי תנועה, מכוניות המסתירות שדה ראייה לחציית כביש, ועוד.

לאור ממצאי המחקר המעידים על מגמות היפגעות ברורות והתנהגויות סיכון ייחודיות של ילדים בחברה החרדית ממליץ ארגון 'בטרם' לקדם מספר מהלכים להעלאת בטיחות ילדים בקהילה:  הגברת החינוך לבטיחות בדרכים במוסדות החינוך החרדיים העברת מידע והעלאת מודעות בקרב הורים בחברה החרדית בנוגע לסיכון של הליכה  ברגל ורכיבה על אופניים באופן עצמאי על-ידי ילדים בקבוצות הגיל הצעירות ביותר, גיל 9-0. 

פיתוח מסרים והתערבויות לחיזוק נושא הדוגמא האישית החיובית בנושאי בטיחות  בדרכים, תוך התמקדות בחשיבות ההורה, המבוגר ובני נוער כמודלים לחיקוי בקרב  ילדים צעירים בחברה.  הגברת בטיחות סביב מוסדות חינוך בשעות הגעה לבית הספר כולל תיקון ליקויים  בתשתיות ובמעברי חצייה סביב בתי הספר, הצבת משמרות זה"ב, ניתוב מתאים של   תנועת רכבים, עידוד שימוש בקסדות אופניים ברכיבה לבית הספר וכד'. עידוד השקעה בפיתוח תשתיות מתאימות לרכיבה והליכה בטוחה בישובים חרדיים.      

קראו עוד   לדו"ח המחקר המסכם - היפגעות ילדים הולכי רגל ורוכבי אופניים בחברה החרדית פרויקט הליכה לבית הספר  רכיבה על אופניים  

קישורים
משרדי ממשלה
גופים העוסקים בבטיחות ילדים
דרושים לבטרם
גופים וארגונים
רשויות מקומיות
בתי חולים
טיפות חלב
בתי ספר
לאנשי מקצוע
תוכניות ופרויקטים
פרסומי הארגון
הכשרות והדרכות
כלי עבודה לקידום בטיחות
חדר מורים
מארז פירסומי 2017
להורים
בטיחות ברכב
בטיחות בבית
בטיחות בפנאי
בטיחות בחגים
בטיחות במוסדות חינוך
מוצרים לילדים
בטיחות בני נוער בעבודה
הפרעות קשב וריכוז
בטיחות בעונות השנה
על הארגון
אודות בטרם
על הבעיה
מבנה העמותה
מסמכים וטפסים
תו מידות לאפקטיביות
תפריט ראשי
חדשות בטרם
שירותי מידע
שאלות נפוצות
פרסומי הארגון
כנסים ואירועים
הכשרה והדרכה
תוכניות ופרויקטים
מתנדבים ותרומות
בניית אתרים